Japonijos agentūra "YUKARI" | Japonijos agentūros Yukari mokytojai
20611
page,page-id-20611,page-template-default,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Japonijos agentūros Yukari mokytojai

AGENTŪROS VADOVĖ

Gabija Kaunelienė

Gabija Kaunelienė vadovauja Japonijos agentūrai „Yukari“ – pirmajai Lietuvoje privačiai organizacijai, lanksčiai atliepiančiai visus Lietuvos visuomenės poreikius, susijusius su Japonija, teikiančiai profesionalią, kultūriškai etišką ir kokybišką informaciją bei paslaugas, įvairiapusiškai susijusias su Japonija ir šios šalies kultūra.

2006 m. Gabija Kaunelienė baigė Vilniaus universiteto Orientalistikos centro Lyginamųjų Azijos studijų bakalauro laipsnio programos japonologijos specialybę ir šiuo metu jau turi 15-os metų japonų kalbos mokymo patirtį.

Studijų laikais 2007 m. mokytoja stažavosi Japonijos fondo Kansai tarptautiniame japonų kalbos institute (The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai) pagal programą, skirtą kultūros ir akademinių sričių specialistams. Jos kultūrinių tyrimų objektas buvo Heiano epochos (794-1185) estetika ir menas bei to laikmečio moterų gyvenimas ir įtaka Japonijos kultūrai. Publikacija šia tema „Moteriškoji tradicija Heiano epochos kaligrafijos estetikoje“ (Gabija Traškaitė) išspausdinta leidinyje Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai III. Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

Be to, Gabija Kaunelienė trejus metus dirbo Japonijos ambasadoje Lietuvoje, taigi japonų kalbą vartojo kasdieniame darbe.  O 2016 m. vasarą du mėnesius stažavosi Japonijos fondo užsieniečių japonų kalbos mokytojų tobulinimosi programoje  (Short Term Training Program for Foreign Teachers of the Japanese Language (summer course)) tarptautiniame japonų kalbos institute Saitamoje.

Gabija Kaunelienė

JAPONŲ KALBOS MOKYTOJAI

Ineta Jonauskytė

Japonų kalbos mokytoja, Japonijos agentūroje „Yukari“ dirbanti jau trečius mokslo metus. Mokytojos Inetos aistra – darbas su vaikais. Ji veda japonų kalbos bei kultūros vaikų pamokėles šeštadieninėje YUKARIUKO mokyklėlėje, dienos stovyklos “YUKARIUKAS” vadovė.

KORĖJIEČIŲ KALBOS MOKYTOJAI


.